Uzaktan Resimli Ürün Gönderimi

Bu yöntemle ürünlerinizi LidyaPos sistemine kaydedebilirsiniz.

Gönderim Yapılacak URL Bilgisi

Aşağıda parametreleri verilen ürününüz api/productPost adresine POST metoduyla gönderilmelidir. Request Body'de gönderilen APİ KEY dashboardunuzdan alınabilir. Aşağıdaki örnek API Key geçersizdir.

Ürün Gönderim Parametreleri

 • Zorunlu alanlar koyu işaretlenmiştir.
Parametre Açıklama Veri Tipi
api_key LidyaPos tarafından size sağlanan benzersiz api anahtarınızdır. String
name Ürün Adı String
barcode Ürün Barkodu String
oem OEM Kodu String
description Ürün Açıklaması, p ve br etiketlerini içerebilir LongText
categories Ürününüzün bağlı olacağı kategoriler, kategori daha evvel kaydedilmişse o kategoriye assign edilir, kayıtlı kategori yoksa kategori otomatik olarak oluşturulup ürün asign edilir. Array
price Ürününüzün fiyatı Double
special_price Ürününüzün özel fiyatı Double
special_price_start Ürün özel fiyatı başlangıç tarihi format: YYYY-MM-DD date
special_price_end Ürün özel fiyatı bitiş tarihi format: YYYY-MM-DD date
sku Ürünün benzersiz stok kodu String
manage_stock Üründe stok takibi yapılıp yapılmayacağını belirten alan. Alabileceği değerler 1 ve 0 boolean
qty Ürün adedi, manage_stock 1 girilmişse zorunludur integer
in_stock Ürün stok durumu 1 veya 0 değerlerini alabilir boolean
files Ürün resim dosyalarını barındıran property Array
files.base_image Ürün ana resmi, valid bir url olmalıdır String
files.additional_images Ürün diğer resimler, değerler valid url olmalıdır String Array
meta Ürün seo bilgilerini barındıran ana property Array
meta.meta_title Ürün meta title String
meta.meta_keywords Ürün anahtar kelimeleri String Array
meta.meta_description Ürün meta description LongText
short_description Ürün kısa açıklama p ve br etiketlerini içerebilir LongText
new_from Ürün yeni etiketi başlangıç tarihi format: YYYY-MM-DD date
new_to Ürün yeni etiketi bitiş tarihi format: YYYY-MM-DD date

Ürün Örnek Request

  
{
  "api_key":"benzersiz_api_keyiniz",
  "name":"Ürün Ad",
  "barcode":"Ürün Barkodu",
  "oem":"Ürün OEM Kodu",
  "description":"Ürün Açıklama",
  "_categories":[
   "category 1",
   "category 2",
   "category 3"
  ],
  "price":"120",
  "special_price":"100",
  "special_price_start":"2020-02-06",
  "special_price_end":"2020-02-07",
  "sku":"sku",
  "manage_stock":"1",
  "qty":"100",
  "in_stock":"1",
  "options":[
   {
     "id": null,
     "name":"renk",
     "type":"radio",
     "is_required":"1",
     "values":[
      {
        "label":"kırmızı",
        "barcode": "barcode1",
        "qty": 15,
        "price_type":"fixed"
      },
      {
        "label":"mavi",
        "barcode": "barcode2",
        "qty": 15,
        "price_type":"fixed"
      }
     ]
   },
   {
     "id": null,
     "name":"beden",
     "type":"radio",
     "is_required":"0",
     "values":[
      {

        "label":"38",
        "barcode": "barcode3",
        "qty": 15,
        "price_type":"fixed"
      },
      {
        "label":"46",
        "barcode": "barcode4",
        "qty": 15,
        "price_type":"fixed"
      }
     ]
   }
  ],
  "_files":{
   "base_image":"https://via.placeholder.com/350x150.jpg",
   "additional_images":[
     "https://via.placeholder.com/350x350.jpg",
     "https://via.placeholder.com/600x600.jpg"
   ]
  },
  "meta":{
   "meta_title":"meta title",
   "meta_keywords":[
     "keyword 1",
     "keyword 2"
   ],
   "meta_description":"meta description"
  },
  "short_description":"Short Description",
  "new_from":"2020-02-06",
  "new_to":"2020-02-13"
}
  

Success Response


{
  "success": true,
  "error": false,
  "message": "Ürün başarıyla oluşturuldu",
  "id": 110
}

Error Response


{
  "success": false,
  "error": true,
  "message": "Ürün başlığı eksik olduğundan oluşturulamadı",
  "id": NULL
}