Ürün Silme

Bu yöntemle ürünlerinizi LidyaPos sisteminden silebilirsiniz.

Gönderim Yapılacak URL Bilgisi

Aşağıda parametreleri verilen ürününüz api/productDelete/{ids} adresine POST metoduyla gönderilmelidir. Request Body'de gönderilen APİ KEY dashboardunuzdan alınabilir. Aşağıdaki örnek API Key geçersizdir. Çoklu ürün silme talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için ids parametresinde her biri ürün idsini virgül ile ayırınız.

Ürün Örnek Request

  
{
  "api_key":"benzersiz_api_keyiniz",
}
  

Success Response


{
  "success": true,
  "error": false,
  "message": "Ürün(ler) başarıyla silindi",
  "id": 110, 111
}

Error Response


{
  "success": false,
  "error": true,
  "message": "Ürün idsi bulunamadı",
  "id": NULL
}